Помогнете ни да покажем изложбата “Влиянието на фермите за ценни кожи”

Дарете и станете спонсор на изложбата, за да покажем на българските депутати, от които зависи приемането на забраната, че фермите за ценни кожи са жестокост за животните, опасност за хората и вредни за околната среда.

Една изложба – едно решение!

От 21-ви март до 29-ти март 2019 г. в Националния природонаучен музей в София от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България ще проведем изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи“.
За осъществяването й имаме нужда от средства за подготовка на материали и организране на самото събитие. Държим финансирането на изложбата да е независимо и прозрачно. Затова се обръщаме към Вас с апел: „Дарете и ни подкрепете!“

Защо има нужда от такава изложба?

Изложбата се организира от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България (НГИ), която беше подкрепена от над 51 000 граждани и 61 организации и беше внесена като предложение в Народното събрание през лятото на 2018 г.. С Изложбата целим народните представители да бъдат информирани и призовани да внесат и гласуват проекта за забрана на фермите.

Между септември и ноември 2018 г. НГИ бе разгледана и подкрепена в три парламентарни комисии. Сега е моментът, чрез изложбата да напомним отново за важността на това предложение и ще призовем народните представители да внесат и гласуват проекта за забрана на фермите.

Какво ще представлява изложбата?

Изложбата “Влиянието на фермите за ценни кожи” е част от информационна кампания насочена към народните представители, медиите и всички влиятелни обществени фигури, от които зависи приемането на забрана на фермите за ценни кожи у нас.

Изложбата цели да представи реалността във фермите за ценни кожи, както и да покаже влиянието на тази индустрия върху околната среда, хората и животните. Ще бъде представена цялостна информация (фотографии, инфографики, видеоматериали и макети) свързани с животновъдните обекти за ценни кожи у нас и в Европа.

Защо са нужни дарения за организиране на изложбата?

За да се осъществи тази изложба, имаме нужда от подкрепата на гражданите – морална, физическа, финансова. Освен чисто информативната цел на изложбата, ние се стремим да покажем и обществения интерес и осведоменост по темата. Вярваме, че голяма част от подкрепящите инициативата биха се включили в организирането на това събитие, като дарят средства за неговото провеждане. По този начин всички дарители стават част от екипа ни, а изложбата – едно изцяло гражданско усилие.

Правена ли е подобна изложба в други страни?

В края на месец януари 2018 г. в сградата на Европарламента в Брюксел бе проведена подобна изложба под надслов “Make Fur History”. Изложбата бе добре приета от европейските депутати и като резултат от нея много от тях подписаха декларации, че биха подкрепили забрана на фермите за ценни кожи на европейско ниво. Планираме да използваме същия формат и голяма част от информационните материали на изложбата в Брюксел.

Какво е Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България?

НГИ е законов инструмент по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чрез който гражданите се обединяват около конкретно предложение, като организират подписка в подкрепа на предложението и я внасят в Народното събрание. Задължение на Народното събрание е да разгледа предложението и да се произнесе.

Искането на НГИ е промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с което да се забрани отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в Република България.

Събрани средства

Дни
:
Часове
:
Минути
:
Секунди

За провеждане на изложбата са необходими 4500 лева.

След приключването на изложбата ще публикуваме информация за всички разходи, които са направени във връзка с нея и за които са били нужни средства от даренията. Имената на дарителите няма да бъдат публикувани с цел предпазване на личните данни. Имената на съгласилите се дарители ще бъдат посочени като спонсори на самата изложба.

Тук можете да следите до къде е стигнало събирането на средства. Даренията се отразяват в нашата скала за „Събрани средства“ най-късно до 48 часа след получаването им. Всяко дарение е важно и помага на каузата, благодарим Ви!

Logo
Националната гражданска инициатива използва административната и юридическа регистрация на СНЦ КАЖИ за да осъществява целите си. КАЖИ, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорността за финансово-счетоводната отчетност на НГИ. Всички Ваши дарения, направени за изложбата, ще подкрепят единствено тази инициатива.

Дари

Какво искаме да покажем