Събрание за учредяване на Национална Гражданска инициатива (НГИ) за Забрана на добива на ценни кожи в Република България

ПОКАНА

24-ти март (събота) от 10 до 12 ч. в зала „Корал“, ет. 3, ПроджектЛаб, на бул. „Мария Луиза“ № 58, София
Използваме НГИ като инструмент от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), защото чрез нея „гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение”. Такъв въпрос е:
Забраната за отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в България.
От 2013 г. в България съществуват ферми за американски норки. Всяка година капацитетът им се увеличава. Само в тази до с. Маджерито, обл. Стара Загора, през 2017 г. са убити над 120 хиляди животни. Животните във всички ферми за кожи преживяват ужасни страдания само за да бъдат превърнати в нечие палто или аксесоар.
Ние, като български граждани, можем да се противопоставим на това. България може да стане част от непрекъснато увеличаващата се група от страни, които са забранили със закон фермите за ценни кожи.
НГИ започва подписка за подкрепа на формулирано от нашите правни експерти искане за промяна в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарно медицинската дейност, за постигане на Забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в Република България.
Със събраните подписи ще внесем предложението в Народното събрание.

Учредяването на инициативата ще се състои в София на 24.03.2018 г. (събота) с начален час за регистрация 9.30 ч. в зала „Корал“, ет. 3, ПроджектЛаб, на бул. „Мария Луиза“ № 58, както изисква законът, на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права. Ще бъде избран Инициативен комитет от седем члена (включително председател). Така се слага началото на подписка за подкрепа на инициативата и информационна кампания с цел разясяване на причините за исканата промяна.

Подписите ще се събират на територията на цялата страна, в рамките на три месеца. В закона няма изискване за конкретен брой подписи.

Дневен ред на събранието:

09:30 – 10:00 – Регистрация на участниците
10:00 – 10:10 – Избор на протоколчик, на председателстващ събранието и преброители
10:10 – 10:20 – Представяне на Инициативата и идеята за НГИ
10:20 – 10:35 – Влиянието на фермите за ценни кожи
10:35 – 10:50 – Формулиране на искането за промяна
10:50 – 11:10 – Дейности и график на Инициативата
11:10 – 11:30 – Свободна дискусия, 3-минутни изказвания
11:30 – 11:35 – Номинациите – представяне на процедура за номинациите
11:35 – 11:50 – Избор на Инициативен комитет и председател
11:50 – 12:00 – Разпределяне на функциите на членовете от инициативния комитет
12:00 – 12:05 – Закриване на събранието

Ако желаете да участвате в събранието, моля да изпратите мейл с трите си имена на ngi.furban@gmail.com или да се свържете с нас от тук.

Ако желаете да участвате като доброволец за събиране на подписи или друга помощ за НГИ, допълнителна информация може да получите тук.