За Гражданската инициатива

Националната гражданска инициатива (НГИ) за забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в Република България се стреми чрез законодателни промени да сложи край на фермите за ценни кожи в страната.

През пролетта на 2018 г. доброволци на НГИ събраха 51 234 подписа на граждани в подкрепа на забраната и проекта за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Подписката бе официално внесена в българския парламент на 22 юни 2018 г. До края на 2018 г. НГИ беше разгледана от три парламентарни комисии, които препоръчаха на народните представители да внесат предложения проектозакон, като се възползват от правото си на законодателна инициатива.

Последни новини

Норковъдите загубиха делото за забраната на норките

Административен съд София – град отхвърли жалбата на фермата за норки срещу издадената от МОСВ Заповед за забрана на вноса и развъждането на вида “Американска норка” в България. Решението на съда може  да се обжалва пред ВАС. Административен съд София – град излезе с решение по делото за норките. Съдът прие за неоснователна жалбата на фирма “Фармпро” […]

Започна Европейска гражданска инициатива „Европа без ценни кожи“

18 май е важен ден за животните! На тази дата официално стартира Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Европа без ценни кожи“, чиято цел е:  Да се забранят всички ферми за ценни кожи в Европейския съюз Да се забранят продуктите от ферми от ценни кожи на европейския пазар Това е уникален шанс да спрем веднъж завинаги тази […]

МОСВ забранява вноса и развъждането на американски норки в България

Имаме повод за празник! Едно дългоочаквано събитие се случи през вчерашния ден – МОСВ публикува заповед, с която забранява развъждането и вноса на „американски норки“ в България. Това значи КРАЙ НА ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ! Нека разкажем малко повече какво означава това! Най-напред трябва да се кажe, че публикуваната заповед е проектна и в момента по […]

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.