Българският ветеринарен съюз подкрепи забраната на фермите за ценни кожи

Законопроектът за забрана на фермите за ценни кожи беше внесен от депутати през септември миналата година. Това се случи повече от година, след като забраната събра 51 234 подписа и беше внесена за разглеждане от Национална гражданска инициатива в Народното събрание.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (вх. № 954-01-70/13.09.2019 г.) предлага от началото на 2021 година да се забрани  отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

Докато се бави разглеждането му на първо четене в комисиите, на сайта на Народното събрание драстично са се увеличили становищата в подкрепа на законопроекта.

Сред тях са научните становища на най-компетентните научни институти по отношение на дивите животни и животинското поведение. Това са два института на Българска академия на науките (БАН) – Иниститутът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националният природонаучен музей, а също и Биологическият факултет към Софийски университет.

Към тях се присъединява и становището на Българския ветеринарен съюз (БВС), в което се казва, че БВС и ветеринарните специалисти в Република България препоръчват да се въведе забрана за отглеждането на норки и други подобни диви животни във ферми за производство на ценни кожи на територията на страната.

БВС се позовава на научни изследвания, които доказват, че отглеждането на норки и други диви животни във ферми причинява страдание на животните и създава сериозни рискове за благосъстоянието им, които няма как да бъдат преодолени.

Становището посочва, че съществуващите системи за отглеждане във фермите не могат да осигурят основните биологични и видови потребности на животните (социално поведение – индивидуален живот, нужда от ловуване, копаене на леговище, криене, плуване, свобода на движение и др.).

Разгледан е и провалът на сектора, чрез опита на Асоциацията на европейските ферми за кожи EFBA, да се справи с очевидните проблеми във фермите, с въвеждането на вътрешен стандарт за гарантиране на хуманно отношение към животните, наречен WellFur. Цитира се доклад на Pickett & Harris от 2015 година, в който се посочва, че индустрията за добив на кожи в страните, въвели протоколи WellFur, не може да задоволи биологичните нужди и да поддържа благосъстоянието на норките (и другите животни във фермите за кожи като лисица, чинчила и енотовидно куче), независимо какви усилия полага. Стига се до заключението, че забраната на отглеждането им е единственото решение на сериозните проблеми относно доброто състояние на животните.

Становища по проекта за забрана до момента са изпратили: Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Българският ветеринарен съюз, Общественият съвет към парламентарната комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Националният природонаучен музей при БАН, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Биологическият факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. Евгени Райчев, Българско дружество за защита на птиците, Фондация „Четири лапи – Виена“,  Грийнпийс – България.

Припомняме, че в България съществуват две ферми за норки. Едната от тях е с капацитет почти 130 000 норки, а другата годишно умъртвява между 1000 и 2500.

Наскоро, от оповестени в медиите данни от документи на Българската агенция по безопастност на храните (БАБХ), стана ясно, че честа практика във фермите е да се изхранват норките с труповете от умрелите норки. Оказа се, че този принудителен канибализъм е забранен за всички животни, с изключение на животните, които се гледат за ценни кожи.

Отново по данни на БАБХ, беше изчислено, че месечната смъртност в българските ферми (извън периода на умъртвяване) е между 0,5 и 1,0 %. Това значи, че между 600 и 1300 норки умират всеки месец в тези ферми само заради условията, в които живеят.

Откакто се води кампанията за забрана на фермите за норки, нито един от реалните собственици на фермите не е излязъл публично да изрази позицията си.

В същото време в Народното събрание разглеждането на забраната се бави. Вече четвърти месец се очаква проектът да бъде включен в дневния ред на двете ресорни комисии – комисията по земеделието и храните и комисията по околната среда и водите.

За да изразят недоволството си от протакането, от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България инициирахме подписване на Отворено писмо към Председателя на Парламента и председателите на ресорните комисии (с копие до министър-председателя Бойко Борисов), с което се настоява да се ускори разглеждането на законопроекта както в комисиите, така и в пленарната зала.

В писмото се посочва: „Това забавяне ще коства живота на стотици хиляди невинни същества, които в този момент се зачеват във фермите за кожи у нас, които ще страдат в тесни клетки и в ужасни условия през целия си живот и които през следващия ноември ще бъдат хвърлени в газови камери, само за да бъдат превърнати в нечий скъп аксесоар или яка. … Съдбата на стотици хиляди, дори милиони животни е във Вашите ръце!“

За по-малко от седмица Отвореното писмо е подписано от близо 1400 граждани и неправителствени организации. На 20-ти януари предстои да бъде внесено в Народното събрание.

Председателят на Националната гражданска инициатива, г-жа Петя Алтимирска коментира ситуацията така: „Със становището си, ветеринарните специалисти от Българския ветеринарен съюз се наредиха до най-компетентните научни експерти в България и заедно доказаха, че всички научни експерти в областта на хуманното отношение към животните и биоразнообразието са обединени около позицията, че фермите за ценни кожи са един нехуманен, жесток, вреден за околната среда и опасен за хората бизнес, който трябва да бъде прекратен. Отвореното писмо, което само за една седмица събра над 1400 подписа във фейсбук, е доказателство, че обществото иска същото – забрана. Отлагането и забавянето на тази забрана само ще донесе ново страдание на милиони животни.“

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.