За Учредителното събрание на Гражданската инициатива

Какво е Гражданската инициатива?

Гражданската инициатива цели промяна в законодателството. Промяна, която да забрани отглеждането, умъртвяването и търговията на животни за добив на ценни кожи в България.

(Законите, които са засегнати, са: Законът за защита на животните (ЗЗЖ) и Законът за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД). Инициативата ще се осъществи чрез Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).)

Основната дейност, свързана с Гражданската инициатива, ще бъде събирането на подписи в цялата страна, от всеки ангажиран граждани на Република България, който подкрепя искането на Инициативата.

Събирането на подписи ще трае три месеца, почвайки 25 март. Подписката ще се внесе в Народното събрание, след което депутатите имат тримесечен срок, в който са длъжни да я разгледат и да излязат със становището си по въпроса.

Ситуацията в България

От 2013 г. на територията на България се отглеждат норки за добив на ценни кожи. В момента официално има три регистрирани такива ферми, като две от тях са реално функциониращи.

Практиките, свързани с тази дейност, носят със себе си редица етични и екологични проблеми, както и сериозна вреда за качеството на живот на хората, имащи лошия късмет да живеят в близост до тях.

Фермите и в момента развиват дейността си в нарушение на законите на Република България. Става дума за законите, регулиращи животновъдството с цел добив на ценни кожи. Самото им отглеждане на вида „американска норка“ (който не фигурира в разрешените към момента видове за отглеждане за такава цел) е незаконно.

Учредителното събрание

Учредителното събрание протече в няколко части. В началото председателят на сдружение КАЖИ (Петя Алтимирска) даде старт на Гражданската инициатива. Тя представи целите на Инициативата, като накратко обясни основните проблеми около тази индустрия. Повечето от хората в залата вече бяха добре запознати с тях, тъй като до този момент е имало редица публични дебати по темата, включително и отворени конференции в няколко големи български града.

След това бяха разяснени и обсъдени методите, по които Националната гражданска инициатива ще работи в посока забраваната на тези ферми у нас. Петя Алтимирска и адвокатът Елена Кръстева обсъдиха с присъстващите как ще протече подписката, какви са законовите задължения на доброволците, които ще я осъществят, и какво трябва да се прави след внасянето ѝ в Народното събрание.

Накрая бяха предложени девет лица за Инициативен комитет и последва гласуване от присъстващите в залата. Бяха избрани седем члена на комитета:

  • Диляна Попова
  • Мила Бобадова
  • Любомила Кривошиева
  • Габриела Пападопова
  • Георги Челебиев
  • Петя Алтимирска
  • Даниела Маринова

От тях с пълно мнозинство беше избран един председател – Петя Алтимирска.


Повече информация, свързана с Инициативата, ще намерите и в следните статии:

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.