Изложба под надслов “Make Fur History” се проведе в Европейския парламент

На нея бяха представени фотографии, инфографики, видеоматериали и макети свързани с животновъдните обекти за ценни кожи в Европа и тяхното влияние върху хората, екосистемите и  околната среда.

Изложбата бе добре приета от европейските депутати и като резултат от нея много от тях подписаха декларации, че биха подкрепили забрана на фермите за ценни кожи на европейско ниво.

Изложбата се организира от Fur Free AllianceEurogroup for Animals и Otwarte klatki.

Повече материрали от нея можете да видите тук.

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.