Управляващите не направиха нищо по исканата от нас законова промяна – забрана на фермите за кожи

Ето и някои факти:
.
1. Доказани са обществен интерес, обществена подкрепа, екологична, етична, здравна, икономическа и морална обоснованост за нуждата от ЗАБРАНА. Доказани са чрез:
 • над 51 000 подписа в подкрепа на законопроект за забрана на фермите за ценни кожи, събрани в рамките на 3 месеца;
 • отворени писма от над 64 организации и хиляди граждани в подкрепа на забраната;
 • проучване на общественото мнение, показващо, че 75% от българите не приемат убиването на животни единствено заради кожите им, а 65,6% са за пълна забрана на този бизнес;
 • десетки експертни и научни становища от най-компетентните институти и органи, доказващи вредата от съществуването на ферми за кожи (между тях на МОСВ, ЦОРХВ, ИБЕИ при БАН, НПМ при БАН, Български ветеринарен съюз и др.);
 • множество изпратени писма до Народното събрание и Министерски съвет във връзка със забраната;
 • над 7000 ел. писма от граждани, изпратени към народните представители, с призив да подкрепят забраната;
 • икономически анализ на сектора, показващ, че този бизнес е губещ в България и официално не носи никакви приходи към бюджета и собствениците, а работните места са по-малко от 50. При това с голямо текучество на работна ръка;
 • икономически анализ на сектора показващ, че финансова полза от фермите за ценни кожи у нас имат единствено собствениците на птицепреработвателната фирма Градус (или кръгът от фирми на Градус), които използват затворените в клетки норки като ги изхранват със страничните животински отпадъци от птицепроизводството (черва, глави и крака) на Градус и по този начин спестяват разходи за обезвреждането на отпадъците в екарисаж или инсинератор.
 • изпратени до прокуратурата сигнали за нарушения от ферми за ценни кожи;
 • влязла в сила етична и екологична политика на Европейската банка за възстановяване и развитие, която поставя бизнесът с ценни кожи в групата с неустойчиви бизнеси, за които не се допуска подкрепа и финансиране;
 • забрана на фермите за ценни кожи в повече от половината европейски страни, заради жестокостта към животните и общественото отхвърляне на този неетичен бизнес;
 • над 30 случая на европейски ферми за норки, заразени с Sars-Cov-2 през последните месеци, които налагат научнообосновано мнение, че фермите за норки са потенциален резервоар за разпространение на COVID-19.
На фона на изброените факти, ето как реагират Народното събрание, Правителството и Прокуратурата.
 • Народното събрание, чрез Комисията по земеделието и храните (КЗХ), съвсем целенасочено неглижира, протака и отлага обсъждането и гласуването на внесения на 13.09.19 г. законопроект за забрана.
– Четири месеца бяха нужни на КЗХ да включи законопроекта в дневния ред на едно от заседанията си;
– На същото това заседание (на 21.01.20), в защита на норковъдите беше дадена думата на г-н Иван Ангелов, собственик на фирма „Градус“ – един от най-богатите хора в страната и баща на официалния собственик на по-голямата от двете съществуващи ферми за норки, който демонстративно показа влиянието си на олигарх и затвърди обоснованите съмнения за политически чадър над фермите за ценни кожи у нас. Формално правно, той не е нито собственик, нито служител във ферма за норки, но бе поканен и изслушан в подкрепа на бизнеса на заседание на парламентарната комисия. В същото време думата не беше дадена на представители на Гражданската инициатива.
– В резултат от демонстративното участие в заседанието на г-н Иван Ангелов и без да вземе предвид множеството научни и експертни становища, включително неглижирайки становищата на МОСВ, БАН и ЦОРХВ, които доказват рисковете и нуждата от забрана, КЗХ взе решение в услуга на норковъдите, а именно да НЕ гласува законопроекта, като вместо това реши да създаде работна група, която да разгледа становищата по законопроекта.
 • Работната група по решението на КЗХ за разглеждане на становищата до днес все още не е сформирана. Така се потвърди и опасението, че Народното събрание ще протака работа по законопроекта, най-вероятно до приключване на настоящия мандат.
 • Въпреки че разглеждането на законопроекта за забрана е разпределено и на парламентарната комисия по околна среда, вече 10 месеца тази комисия не е включила темата в дневния си ред. Защо ли?
 • Съмненията за политически чадър се потвърждават и от факта, че повече от година, през която информирахме народните представители от всички парламентарни групи за същността на законопроекта, мотивите към него, случващото се във фермите за кожи и всички неопровержими рискове за хората, животните и природата, по-голямата част от депутатите, които първоначално показваха подкрепа към каузата, щом разбираха чий бизнес е засегнат, обръщаха позицията си и отказваха да изразят мнение по забраната. Въпреки че 13 депутати от БСП показаха ангажираност към проблема и внесоха законопроекта, то нито един депутат от управляващата коалиция не се осмели публично да изрази личната си етична подкрепа към забраната, макар че неформално имаше такива.
 • Забавянето на гласуването и обсъждането на законопроекта от Народното събрание стана причина няколко пъти да се обърнем към премиера г-н Бойко Борисов и да поискаме от него реакция и среща. Коректно беше поне да получим отговор, в знак на зачитане на гражданското общество, но уви …
 • През лятото на 2019 стана известен случаят с откритите незаконно загробени, стотици тонове одрани норки в мина до с. Боров Дол. Въпреки че единствената ферма, която може да генерира толкова голямо количество норки е именно фермата на собствениците на “Градус”, до този момент – една година по късно – прокуратурата мълчи по преписката и подадените сигнали.
 • Прокуратурата отново не реагира на внесен сигнал във връзка със същия случай, при който след наша проверка установихме, че се прави опит за заличаване на някои от доказателствата на мястото, където са открити загробените норки.
 • МЗХГ неглижира фактите за заразните и зоонозни заболявания, пренасяни от американската норка. Научните и експертни становища изобилстват с информация за множеството заразни и зоонозни заболявания, чийто резервоар са фермите за норки. Въпреки че програма за превенция и контрол на заразните заболявания при норките е препоръчана още през 2017 г., такава и до днес не съществува.
 • МЗХГ неглижира фактите за податливостта на индустриално отглежданите американски норки към вируса Sars-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Именно заради тази податливост към COVID-19 в Европа са унищожени повече от 1,2 млн. американски норки във ферми. След като стана ясно, че в няколко европейски страни фермите за норки са резервоар за COVID-19 и след като преди месец Центърът за оценка на риска по хранителната верига излезе с ясни препоръки, включително и за преустановяване или силно ограничаване дейността на фермите за норки у нас, до момента МЗХГ не е приложило нито една от препоръките на ЦОРХВ и не е извършило нито една проверка или изследване в съществуващите ферми за норки.
Всички изброени факти показват, че:
.
Настоящото Народно събрание неглижира и оставя без движение законопроект с доказан обществен интерес и плод на гражданска инициатива, проведена по всички правила на българското законодателство.
Правителството в лицето на премиера г-н Борисов, по никакъв начин не показва зачитане на гражданската воля и уважение към обществените искания, като дори не отговаря на изпратените писма.
.
Министерството на земеделието, храните и горите неглижира сериозните заплахи за общественото здраве, здравето и хуманното отношение към животните и икономически щети, произтичащи от съществуването на ферми за норки.
.
Прокуратурата не реагира на явни сигнали за престъпления и нарушения на българското законодателство, свързани с конкретен животновъден обект за ценни кожи, собственост на виден олигарх.
.
Уважаеми госпожи и господа – представители на компетентните институции,
.
Без промяна в така наложените методи на действие/бездействие от страна на институциите (Народно събрание, Правителство и Прокуратура), се отнема нашето право за отстояване на демократично, гражданско участие по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Стремежът на една голяма група хора да превърнат една общественопризната морална и етична норма за защита на животните, хората и околната среда в правна норма, се обрича на неуспех от Вас, управляващите. Вложената енергия на стотици хора се разпилява, а надеждата им за демократично гражданско участие и правова държава угасва.
.
Призоваваме Народното събрание и Правителството да се запознаят подробно с аргументите за забрана на фермите за кожи и да изразят ясно и публично позицията си по този въпрос.
.
Настояваме да бъдем информирани по какъв начин ще бъде удовлетворено искането на голямата част от българското общество за забрана на този бизнес в България, както и да бъдем уведомени какви са правителствените мерки, които ще се приложат в най-кратки срокове за ликвидиране на риска от негативното въздействие на фермите за ценни кожи върху общественото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и обществения морал.
.
Инициативен комитет на НГИ за забрана добива на ценни кожи в България

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.