Конференция „Влиянието на фермите за ценни кожи“

Няколко български и двама чуждестранни лектори разгледаха аргументирано и детайлно аспектите на вредното въздействие на фермите, както и възможностите за справяне с тях. Засегнати бяха етичните проблеми и липсата на хуманно отношение към животните, рисковете за биологичното разнообразие, замърсяванията на околната среда, възникващите социални проблеми, рисковете за здравето на хората и техния поминък и т.н.

Начало на конференцията

Стана ясно, че темата предизвиква вниманието и на много специалисти в страната. Представени бяха експертни, научни доклади на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Националния природонаучен музей (НПМ) към БАН. Докладите се базират на информация от разработки, публикации и изследвания, заимствана от световнопризнати институти и експерти от цял свят.

Опит от Европа

Особен интерес предизвика лекцията на Павел Равицки от полската организация Otwarte klatki. Той разгледа ситуацията с фермите в Полша – втория най-голям производител на кожи в Европа. Там фермите са над 800. Оказа се, че непримиримостта и недоволството на местните общности са на път не само да доведат до затварянето на отделни ферми, но и да упражнят решително влияние върху властимащите за приемане на пълна забрана на бизнеса с ценни кожи в цялата страна.

Протест на Otwarte klatke срещу фермите за ценни кожи.
Общественото мнение не може да бъде пренебрегнато.

Друг лектор на събитието бе Марек Воршилка от чешката организация OBRAZ – Obránci zvířat. Той представи вдъхновяващ разказ за това, как след шокиращи разкрития за случващото се във фермите, правителството на Република Чехия е взело решение изцяло да се забрани отглеждането на животни за ценни кожи. Невероятен успех, при това постигнат само в рамките на изминалите две години. Не по-малко интересни бяха и темите на останалите лектори. Сред тях бяха д-р Даниела Маринова от КАЖИ, която разгледа въпроса за хуманното отношение и етиката при отглеждане на животни за ценни кожи, Спас Узунов от Българска фондация биоразнообразие (БФБ), Ивета Ангелова от Лесотехнически университет – София, д-р Мадлен Василева от ЦОРХВ и Иля Акоста от НПМ към БАН.

Кулминацията на конференцията бе международната премиера на филма Klatki: The Hidden Farms of Europe. Един филм, разкриващ мрачната истината за произхода на ценните кожи. Филм за борбата на активистите да извадят наяве случващото се в индустрията. И още повече – за борбата им да превърнат фермите за ценни кожи в история.

Плакат на филма Klatki
Истината не се страхува от разследване.

Равносметка

Обобщението на практиката до момента и на всички проблеми, свързани с нея, говореше за пълна липса на работещи и рентабилни механизми за справянето с тях. Всички лектори бяха обединени около една теза: За да се предотврати рискът от неизбежното задълбочаване на последиците от фермите, е необходимо незабавно да се вземат превантивни мерки. Най-сигурният и стабилен метод за това безспорно е въвеждането на пълна забрана на фермите за ценни кожи. При това във възможно най-кратки срокове.

Такава забрана е въведена вече в много други европейски страни. Въвеждането ѝ у нас, където функциониращите ферми понастоящем са само две, не представлява икономическа загуба за страната. Напротив, дори би предотвратило бъдещи разходи по справянето с неизбежните екологични и обществени щети.

В края на събитието, присъстващите бяха поканени да се включат в учредително събрание за обявяване на Националната гражданска инициатива (НГИ) за забрана на добива на ценни кожи в България. Законът е дал на нас гражданите инструмент за справяне с несправедливостта и проблемите от обществено значение. От нас зависи да го използваме.

Бланки за Националната гражданска инициатива
Включи се и ти!

Лекциите от събитието ще бъдат качени допълнително.

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.