Кръгла маса онлайн „Забрана на фермите за ценни кожи в България – ангажиментите на политиците“

Темата за забраната на фермите за ценни кожи набира все повече подкрепа и популярност сред българското общество. През 2018 г. Национална гражданска инициатива събра над 51 хиляди подписа на български граждани под искане на забрана добива на ценни кожи в България. 64 организации декларираха подкрепа на забраната. Социологическо проучване показа, че 75% от българите не одобряват убиването на животни само заради кожите им, а 65,6% са за пълна забрана на този бизнес у нас.

Все по-малко остават европейските страни, които не са забранили или в момента не разглеждат забрана за добива на ценни кожи. Някои от страните никога не са допускали извършването на такава дейност на територията си.

През последните месеци нарастват и доказателствата за това, че този бизнес носи значителни рискове за човешкото здраве заради открития нов мутирал вирус на Covid-19 във фермите за норки. Това принуди страни като Дания и Холандия – лидери в производството на ценни кожи – да предприемат незабавни мерки и да ликвидират всичките си ферми с цената на огромни икономически щети и бюджетни разходи.

Въпреки безспорните данни потвърждаващи информацията за жестокостта и страданието към животните във фермите за кожи, както и вредата на тази индустрия за здравето на хората и на животните, за околната среда, за биоразнообразието, за климатичните промени и за устойчивостта на местните общности, забраната на фермите в България все още не е приета.

Ключова е ролята на всички политици за решаване на този проблем.

Нужни са добре мотивирани, ясни и отговорни политически ангажименти към обществото

За участие в Кръглата маса отправяме покана към всички политически партии, които имат отношение по този въпрос и за които защитата на обществените ценности и морал, защитата на околната среда, защитата на животните и стремежа към устойчива икономика са значими и важни.

Кръглата маса ще се проведе онлайн, на 27 ноември (петък) 2020 г. от 15 до 17 ч. Ще се излъчва на живо през facebook страницата на Националната гражданска инициатива.

При желание за участие, молим да се свържете с нас на имейл ngi.furban@gmail.com

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.