Покана: Учредително събрание на Национална гражданска инициатива (НГИ) за Забрана добива на ценни кожи

Кога и къде?

На 24-ти март (събота) от 10 до 12 ч. в зала „Корал“, ет. 3, ПроджектЛаб, на бул. „Мария Луиза“ № 58, София.

Какво?

Използваме НГИ като инструмент от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), защото чрез нея „гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.” Такъв въпрос е Забраната за отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в България.

Защо?

От 2013 г. в България съществуват ферми за американски норки. Всяка година капацитетът им се увеличава. Само в тази до с. Маджерито, обл. Стара Загора, през 2017 г. са убити над 120 хиляди животни. Животните във всички ферми за кожи преживяват ужасни страдания само за да бъдат превърнати в нечие палто или аксесоар. Ние, като български граждани, можем да се противопоставим на това. България може да стане част от непрекъснато увеличаващата се група от страни, които са забранили със закон фермите за „ценни кожи“.

Как?

НГИ започва подписка за подкрепа на формулирано от нашите правни експерти искане за промяна в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарно медицинската дейност, с цел Забрана на отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в България. Със събраните подписи ще внесем предложението в Народното събрание.


Учредяването на инициативата ще се състои в София на 24.03.2018 г. (събота) от 10 до 12 ч. в зала „Корал“, ет. 3, ПроджектЛаб, на бул. „Мария Луиза“ № 58, както изисква законът: на събрание на не по-малко от 50 български граждани с избирателни права. Ще бъде избран Инициативен комитет от седем члена (вкл. председател). Така се слага началото на подписката и на информационната кампания, която да разясни причините за искане на тази промяна. Подписите ще се събират в рамките на три месеца. В закона няма изискване за конкретен брой подписи.


Дневен ред на събранието:

 1. 09:30 – 10:00 – Регистрация на участниците
 2. 10:00 – 10:10 – Избор на протоколчик, на председателстващ събранието и преброители
 3. 10:10 – 10:20 – Представяне на Инициативата и идеята за НГИ
 4. 10:20 – 10:35 – Влиянието на фермите за ценни кожи
 5. 10:35 – 10:50 – Формулиране на искането за промяна
 6. 10:50 – 11:10 – Дейности и график на Инициативата
 7. 11:10 – 11:30 – Свободна дискусия, 3-минутни изказвания
 8. 11:30 – 11:35 – Номинациите – представяне на процедура за номинациите
 9. 11:35 – 11:50 – Избор на Инициативен комитет и председател
 10. 11:50 – 12:00 – Разпределяне на функциите на членовете от инициативния комитет
 11. 12:00 – 12:05 – Закриване на събранието

Ако желаете да участвате в събранието, моля изпратете имейл с трите си имена на: ngi.furban@gmail.com

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.