Протест за забрана на фермите за норки заради COVID-19

Протестът беше провокиран от потвърждението на държавните органи, че фермите за норки са опасни за човешкото здраве и ще бъдат включени във втората най-приоритетна група за ваксиниране срещу COVID-19. Според протестиращите това е липса на адекватна държавна политика, която да предотврати изцяло високия риск от разпространение на COVID-19 от фермите за норки и да гарантира в най-голяма степен сигурността и здравето на българските граждани.

Отвореното писмо беше внесено Министерски съвет два часа преди началото на ежеседмичното му заседание. Протестиращите отправят към Правителството следните искания:
– незабавното затваряне на фермите за норки заради риска за човешкото здраве;
– пълна прозрачност по отношение на контрола, мерките, резултатите и ефективността от всички действия на държавните органи, извършвани във фермите за норки във връзка с предотвратяване риска за човешкото здраве от COVID-19 от тези ферми;
– държавата да гарантира на българските граждани, че няма да допусне възникване на огнища и нови мутации на вируса SARS-CoV-2 във ферми за норки;
– държавата да забрани създаването на нови ферми за норки на територията на страната;
– държавата да ускори разглеждането на законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи, на основание високите рискове от тези обекти за разпространение на зоонозни зарази, в т.ч. и COVID-19.

Пълният текст на писмото можете да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1Ujf29qRMyGcNnYRcOlxEDDSC7iYabSXA/view?usp=sharing

Настояването е исканията да бъдат разгледани по време на заседанието на Министерски съвет, а решенията да бъдат оповестени веднага чрез медиите.

Организатори на протеста са Национална гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, Сдружение КАЖИ, Сдружение “На Ти с природата”, Фондация “Дивите животни”, Сдружение “Заедно за животните – България” и други.

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.