Отворено писмо до ресорните парламентарни комисии и председателя на Народното събрание

Вместо да бъде разгледан с цялата сериозност и съзнаване, че приемането му ще спаси милиони животни от жестока и ненужна смърт, както и ще реши въпроси, свързани с неустойчива и замърсяваща икономическа дейност, Народното събрание забавя и отлага разглеждането на законопроекта, като упорито не го включва в дневния ред на комиисите.

Законопроектът е разпределен за разглеждане в три парламентарни комисии:
– Комисията по земеделието и храните – водеща;
– Комисията по околната среда – участваща;
– Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите – участваща.

В началото на октомври 2019 г. Комисията по взаимодействие с неправителствените организации на свое заседание разгледа и с почти пълно мнозинство прие на първо четене законопроекта. Другите две комисии до този момент все още НЕ СА разгледали и гласували законопроекта.

Междувременно в Народното събрание бяха входирани над 10 становища от компетентни институции, държавни органи, научна общност и др., по-голямата част от които категорично подкрепят забраната на фермите за ценни кожи в България.

Време е да се обърнем с писмо председателите на ресорните комисии, бавещи разглеждането, както и до председателя на Народното събрание, като ги призовем максимално бързо да включат разглеждането и гласуването на законопроекта в дневния ред на редовните заседания на комисиите.

–––––––––––––––––––––––

ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-ЖА МАРИЯ БЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДО
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Национална гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в Република България, физически и юридически лица, подкрепящи забраната на добива на ценни кожи в Република България

Относно: Ускоряване на процеса по разглеждане и гласуване на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вх. № 954-01-70/13.09.2019 г.

Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаема г-жо Белова,
Уважаема г-жо Василева,

Близо две години чакахме да бъде обърнато внимание на факта, че в нашата страна се допуска развиването на един нехуманен и неетичен бизнес, отхвърлен вече от много цивилизовани общества, а именно отглеждането и убиването на животни само заради техните кожи.

За три месеца събрахме и внесохме в Народното събрание над 51 000 подписа, за да покажем, че и българското общество желае забрана на добива на ценни кожи. През последните години не спираха протестите, петициите, пърформънсите и отворените писма, чрез които обществото се опитваше да потърси чуваемост и политическа воля за справяне с този проблем.

Едва през септември миналата година, благодарение на група депутати, най-после беше внесен законопроектът, с който се предлага да се забранят фермите за ценни кожи у нас.

От септември до сега само една комисия е разгледала и гласувала на първо четене законопроекта. Въпреки че беше включен в предварителния дневния ред на едно от заседанията на комисията по земеделие и храни, ден преди заседанието, дневният ред беше променен и разглеждането на законопроекта беше отменено. Така и не получихме информация за причините, довели до отлагането.

Междувременно това забавяне ще коства живота на стотици хиляди невинни същества, които в този момент се зачеват във фермите за кожи у нас, които ще страдат в тесни клетки и в ужасни условия през целия си живот и които през следващия ноември ще бъдат хвърлени в газови камери, само за да бъдат превърнати в нечий скъп аксесоар или яка.

Наред с етичната страна на въпроса, законопроектът повдига редица важни въпроси като:

– Засягането на околната среда чрез навлизане на инвазивен хищник в дивата ни природа, чрез избягали животни от фермите;

– Проблеми с липсата на яснота как се справят действащите ферми с отпадъците от дейността си и въобще при какви условия се осъществява производството и търговията от фермите. До този момент няма произнасяне на компетентните органи как са се озовали стотици тонове трупове от одрани норки в нерегламентираното гробище в мината край с. Боров Дол, открито през изминалото лято.

– Икономическият анализ към законопроекта показа деклариране на пренебрежими приходи от фермите за добив на кожи и липса на внасяне на данъци от страна на тези дружества. Същевременно са налице данни за значителен износ на сурови кожи от норки от държавата ни, на голяма парична стойност.

С оглед на всички изложени проблеми и въпроси, се обръщаме се към Вас с молба да проявите отговорност и да ускорите разглеждането на законопроекта както в комисиите, така и в пленарната зала. По този начин ще изпълните най-важната функция на Народното събрание, а именно създаването на правна уредба, която гарантира съблюдаване на важни принципи и ценности и устойчиво развитите на икономиката и обществото в хармония с опазването на околната среда и хуманното отношение към животните.

Съдбата на стотици хиляди, дори милиони животни е във Вашите ръце!

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.