Забрана на ферми за норки

Забраната на фермите за норки е в коалиционното споразумение!

От днес България има нов премиер и ново правителство. Има и нова добра и дългоочаквана новина! При подписването на коалиционното споразумение в приложението за околна среда и води в частта за биологичното разнообразие влиза и забраната за отглеждане на норки в България в следния текст:

„Разработване на план и реални мерки за борба с инвазивни видове, вкл. забрана за отглеждане на норки. Създаване на нов дял в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (БИОМОН).“
Нека този въпрос бъде разрешен възможно най-скоро в парламента и България да се присъедини към държавите, в които тази жестока практика е забранена!
Една от първите кампании, с които КАЖИ стартира, е именно Гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България. Чрез нея информирахме и продължаваме да информираме десетки хиляди граждани у нас за нехуманното отглеждане на норки в България, за опасността за биоразнообразието на страната ни, за възможната допълнителна мутация и разпространение на нови варианти на COVID, както и за неприятностите на хората, живеещи до единствената останала ферма за норки у нас в село Маджерито.
Благодарим на политическите сили, подписали това споразумение, за това че са чули нашия призив и този на всички подписали се, и че са се информирали за фактите, свързани с нашата кампания. Нека политиците в България продължат да взимат решения, които да са в полза на хората и животните!

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.