„Влиянието на фермите за ценни кожи“ – една изложба, едно решение

На 21 март в зала „Левентис“ на Националния природонаучен музей при БАН в София ще бъде открита изложбата ”Влиянието на фермите за ценни кожи“. Експозицията ще представи факти за въздействието на животновъдните обекти за ценни кожи върху околната среда, хората и животните.

Фотографии, инфографики, видеа, макети и други материали, свързани с тази индустрия у нас и в Европа ще бъдат достъпни за публиката в рамките на една седмица.

В последните месеци сме свидетели на многобройни сигнали от граждани и медийни публикации за избягали от фермите американски норки, които вече живеят свободно в природата и дори по улиците на големи български градове. По този начин те създават сериозни рискове за хората и биоразнообразието в нашата страна. За всички запознати вече е безспорно, че фермите за ценни кожи представляват опасност за хората, нанасят непоправима вреда на околната среда и са проява на изключителна жестокост към животните.

Изложбата се организира от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, която беше подкрепена от над 51 000 граждани и 64 организации и беше внесена като предложение в Народното събрание през лятото на 2018 г. Събитието е част от информационна кампания, насочена към народните представители, медиите и всички влиятелни обществени фигури, от които зависи приемането на забрана за добива на ценни кожи у нас.

Много от материалите, които ще могат да видят посетителите на изложбата в Националния природонаучен музей в София, са предоставени от организаторите на друга подобна изложба, проведената преди година в сградата на Европарламента в Брюксел. Изложбата под надслов “Make Fur History” бе добре приета от европейските депутати и като резултат много от тях подписаха декларация, че биха подкрепили забрана на фермите за ценни кожи на европейско ниво.

Изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи“ се финансира от дарения на граждани, като кампанията за събирането им тече в момента. Ако желаете да подкрепите изложбата, можете да го направите с дарение тук.

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.