Факти

ПРЕПОРЪКИ

ЦЕННИТЕ КОЖИ НЕ СА ЗЕЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

НЕХУМАННА СМЪРТ

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЕВРОПА

ПРОБЛЕМИТЕ НА WELFUR СЕРТИФИЦИРАНЕТО

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ СРЕЩУ ЦЕННИТЕ КОЖИ

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ СРЕЩУ ЦЕННИТЕ КОЖИ

Бианка Дебаец
Бианка Дебаец, Белгия - държавен секретар на столичния регион Брюксел (2015)
„Отглеждането на животни само за производството на луксозни предмети, вече не е част от нашето време.“
РОБИН БОНИШ
Г-Н. РОБИН БОНИШ, Чехия, член на парламента (2017)
"Развъждането и убиването на животни предимно за козина вече не е приемливо през 21-ви век. Видове като норка и лисица не могат да бъдат успешно опитомени."
НИДЕРЛАНДИЯ, Хага - Национален апелативен съд (2015 г.)
НИДЕРЛАНДИЯ, Хага - Национален апелативен съд (2015 г.)
„Фермите за норки трябваше да вземат предвид, че ще дойде момент, когато дейността им ще бъде забранена.“
БОБ БЛУМЕНФИЛД,
БОБ БЛУМЕНФИЛД, член на Съвета на Лос Анджелис
„Горд съм, че нашият град направи огромна стъпка в прекратяването на ненужното убиване на животни, но трябва да продължим към окончателното премахване на този подъл пазар.“
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, Холандия (2016 г.)
„Признаването на присъщата стойност на животните от обществото и нейното закрепване в закона се счита за прогресивна стъпка в процеса на цивилизацията.“
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, Великобритания (2000)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, Великобритания (2000)
„Отглеждането на ценни кожи не е в съответствие с правилната стойност и уважение към живота на животните. Животът на животните не трябва да се унищожава при липса на достатъчно оправдание от гледна точка на обществена полза“
previous arrow
next arrow

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.