Европа без ценни кожи

Започна Европейска гражданска инициатива „Европа без ценни кожи“

18 май е важен ден за животните!
На тази дата официално стартира Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Европа без ценни кожи“, чиято цел е:
  •  Да се забранят всички ферми за ценни кожи в Европейския съюз
  • Да се забранят продуктите от ферми от ценни кожи на европейския пазар
Това е уникален шанс да спрем веднъж завинаги тази жестока, неетична, опасна за здравето ни и биоразнообразието индустрия не само в една страна, а целия ЕС!
За успеха на петицията ще са нужни 1 милион валидни подписа от граждани на ЕС.
Моля подкрепете и споделете:

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.