Защо забрана

Заради животните

 • Защото те са съзнателни същества  способни да изпитват щастие и страдание.
 • Защото те изпитват болка.
 • Защото дивите животни трябва да живеят в дивата природа.
 • Защото нито едно същество не бива да страда в името на модата.

Защото не е възможно да съществува хуманно отношение към едно същество, което да му позволява единственото, до което се докосва през целия си живот, да е телената клетка.
Защото няма приложими стандарти за хуманно отношение, които да не нарушават ПЕТТЕ СВОБОДИ за хуманно отношение към животните, базирани на Европейската конвенция за защита на животните (ETS № 87) и Директива 98/58/ЕС

 1. „Свобода от глад и жажда“
 2. „Свобода от дискомфорт“
 3. „Свобода от болка, нараняване и болести“
 4. „Свобода за изразяване на нормално поведение“
 5. „Свобода от страх и страдание“

Заради хората

 • Защото все повече хора не приемат за морално да се убиват животни заради мода, суета и пари.
 • Защото ние, потребителите, искаме да сме информирани за това откъде идват продуктите, които ползваме. A истината, която виждаме, не ни харесва.
 • За да не се налага на все повече хора да изкарват прехраната си чрез убийство на невинни същества.
 • За да предотвратим ужасните миризми, насекоми, зарази и набези от избягали животни, на които хората в близост до фермите са подложени.
 • Заради здравето на работниците, които са подложени ежедневно на азотните и токсични съединения.
 • За да не се налага хората да продават имотите си на безценица.
 • За да запазим спокойствието, уюта и здравето на хората в селата около фермите.

Заради природата

 • Заради риска за дивата природа и биологичното разнообразие.
 • За да предотвратим замърсяванията на въздуха, почвите и водите, които неизбежно следват от тази индустрия.
 • Защото индустрията за ценни кожи е една от най-замърсяващите индустрии в света.

Защото не искаме България да се превърне в “боклукчийската кофа” на Европа

 • Все повече държави в Европа въведоха забрани, за да защитят животните, хората и природата си. Сред тях са: Австрия, Словения, Великобритания, Чехия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Холандия, Македония и множество региони на Белгия.
 • Тенденцията е ясна: заради забраните в другите страни, бизнесът се премества в държави, където все още не е законово забранен.

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.