Присъединете се към Регионалния марш срещу фермите за ценни кожи

Много страни, едно послание

С това събитие поставяме началото на сътрудничеството си с организации от всички тези страни, ангажирани с кампании срещу отглеждането на животни за кожи, защото считаме, че само заедно и със съвместни акции и действия имаме шанс да се противостоим на тенденцията за преместването на бизнеса с ценни кожи от запад – където се забранява във все повече страни – на изток, при нас.

По цял свят големи магазини, вериги и топ дизайнери се отказват от употребата на кожите с косъм. Приемат се все повече промени в законодателствата за ограничаване на търговията с кожи. С влизането им в сила собствениците на ферми за ценни кожи, които не желаят да адаптират бизнеса си, започват да делокализират производството си на изток. Там, където стремежът към печалба често се поставя над закона, а етиката спрямо животните не е приоритет на институциите. Балканските страни се превръщат в място, където всичко е възможно и където този бизнес намира добра среда.

Гражданска инициатива: средство за истинска промяна

Вярваме, че България ще приеме етичния избор и ще стане част от онези страни, които никога повече няма да допуснат страдание и убиване на животни за суета и мода.

Съвместната регионална кампания е наречена Fur Free Forever (Завинаги без ценни кожи) и има за цел да поиска прекратяване на отглеждането и убиването на животни за ценни кожи, да покаже обществената воля за забрана. Шествието ще подкрепи провежданата в момента Национална гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в България. По време на събитието ще се събират подписи в подкрепа на предложението за забрана.

Присъединете се към нас и елате на 12-ти май (събота), от 16 ч. на пилоните на НДК в София. Маршът ще продължи до сградата на Парламента.

Заедно сме силни! Да направим фермите за кожи история!


Маршрут на шествието: Събиране в 15:30 ч пред НДК (пилоните) – бул. „Витоша“ – пл. „Света Неделя“ – ул. „Съборна“ – ул. „Леге“ – бул. „Цар Освободител“ – до пл. „Народно събрание“

Тук ще намерите фейсбук страницата на събитието.

#FurFreeBG
#БГбезЦенниКожи

С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.