Новини
Присъединете се към Регионалния марш срещу фермите за ценни кожи

На 12-ти май от 16:00 ч. едновременно в столиците на пет страни от региона – България, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина и Черна гора – ще се проведе марш (шествие) срещу фермите за ценни кожи. Ще носим плакати, знамена и барабани.С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.