Новини

Протестна декларация

Относно забавяне на разглеждането от Народното събрание на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) № 954-01-70 от 13.09.2019 г.


България изнася над 21 тона облекла от тюленови кожи

Над 21 тона са изнесените облекла от тюленови кожи от България за последните пет години, съобщиха от сдружение КАЖИ. Това се случва въпреки забраната за търговия с тюленови продукти в националното и европейското законодателство.


Българският ветеринарен съюз подкрепи забраната на фермите за ценни кожи

Организацията, обединяваща всички практикуващи ветеринарни лекари у нас, препоръчва да се въведе забрана за отглеждане на норки и други диви животни във ферми за ценни кожи.Седмица в клетка – акция за забрана на фермите за ценни кожи

Между 6 и 13 ноември десетки доброволци ще прекарат цяла седмица в клетка до Народното събрание в подкрепа на предложението за забраната на фермите за ценни кожи. Започвайки в сряда от 9 ч., те ще се ротират на смени в клетката денонощно.


С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.