Новини


Седмица в клетка – акция за забрана на фермите за ценни кожи

Между 6 и 13 ноември десетки доброволци ще прекарат цяла седмица в клетка до Народното събрание в подкрепа на предложението за забраната на фермите за ценни кожи. Започвайки в сряда от 9 ч., те ще се ротират на смени в клетката денонощно.


Словакия се насочва към забрана на фермите за ценни кожи

В Словакия предложението за забрана на фермите за ценни кожи бе прието на първо четене с огромна подкрепа (80% от всички депутати). След една от най-големите онлайн кампании в историята на страната (над 76 хил. привърженици), искането бе внесено в Парламента. Окончателно гласуване може да се очаква в началото на 2020 г.


Фрапиращо несъответствие в износа и продажбите на ценни кожи у нас през последните години

Според регистър на ООН – UNCTAD – износът от България за 2018 е 11,3 млн. долара (около 20 млн. лева). Декларираните продажби на най-големия производител у нас са 3000 лв.


Законопроектът за забрана на фермите за ценни кожи беше внесен в Народното събрание

На 13 септември (петък), 2019 г., в деловодството на Народното събрание беше внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, който цели да се забрани отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи от 01.01.2021 г. 


С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.