Шест партии у нас ще се борят за забрана на фермите за кожи. Призовават за незабавно затваряне на фермите за норки

Ангажимент за край на фермите за кожи поеха политици от партиите: Българска социалистическа партия, “Демократи за силна България”, “Зелено движение”, “Републиканци за България”, “Да, България”, Български съюз за директна демокрация.


Кръгла маса онлайн „Забрана на фермите за ценни кожи в България – ангажиментите на политиците“

Събитието цели да даде трибуна на политици от различни партии за да представят своята гледна точка по въпроса за забраната на фермите за ценни кожи в България, както и да им даде възможност да поемат конкретни ангажименти в рамките на техните правомощия и партийни програми.


Управляващите не направиха нищо по исканата от нас законова промяна – забрана на фермите за кожи

Като Национална гражданска инициатива (НГИ) с конкретна кауза, подкрепена с над 51 000 подписа и почти всички организации за защита на животните и природата, ние имаме пълно основание да твърдим, че сме недоволни от свършеното от настоящата власт (Правителство, Парламент и Прокуратура) по законовата промяна, за която настояваме вече трета година – ЗАБРАНА НА ФЕРМИТЕ ЗА ЦЕННИ КОЖИ В БЪЛГАРИЯ.


Протестна декларация

Относно забавяне на разглеждането от Народното събрание на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) № 954-01-70 от 13.09.2019 г.


България изнася над 21 тона облекла от тюленови кожи

Над 21 тона са изнесените облекла от тюленови кожи от България за последните пет години, съобщиха от сдружение КАЖИ. Това се случва въпреки забраната за търговия с тюленови продукти в националното и европейското законодателство.


С помощта на

КАЖИ 0 Кампании и актиивизъм за животните в индустрията

Сдружение КАЖИ

Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България използва административната и юридическа регистрация на Сдружение КАЖИ, което, в качеството си на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, носи отговорност за финансово-счетоводната отчетност на Инициативата.